Flere tips og tricks

Kategorien med Tip & Tricks er blevet udbygget med sider, der viser

  • Forbindelse af motor og fartregulator i modelskibet
  • Montering af ror-servo
  • Konstruktion af hejsesystem
  • Containere i forskellige skala-størrelser

Skriv en kommentar