Graupner modtagere – indstillinger

 

Analoge og digitale servoer

Alle radioanlæg (sender og modtager) kan arbejde sammen med ældre analogeservoer og nye, digitale servoer – både 6 volt og High Voltage (7,4 volt og 8,2 volt) servoer.

Fabriksindstillingerne i radiomodtagere er sat til analoge servoer med en signalperiode på 20 ms. Denne indstilling kan bruges til analoge servoer men også til digitale servoer. Hvis alle dine servoer er digitale, kan du med fordel sætte signalperioden til 10 ms. Dette vil medføre en hurtigere respons fra dine servoer.

Der er 2 indstillinger, som kan opsættes i modtageren:

  • Signalperioden;  10 ms eller 20 ms (fabriksindstilling)
  • Signaltypen; SAME eller ONCE (fabriksindstilling)

Hvis du anvender den forkerte indstilling til analoge servoer, vil det medføre, at servoer laver en “knurrende” lyd, bliver for varme og i værste fald kan du ødelægge servoerne.

Ændring af signalperioden og signaltypen skal gøres i modtageren via telemetri-funktionen på radiosenderen – “Setting and data view”.

Skærmbillede fra Graupner mz-32 radiosender, der viser indstillingen af signalperioden i radiomodtageren. På billedet i den røde kasse er signalperioden sat til “20 msec” – 20 millisekunder.

Skærmbillede fra Graupner mz-32 radiosender, der viser indstillingen af signaltypen i radiomodtageren. På billedet i den røde kasse er signaltypen sat til “ONCE”, som anbefales til analogeservoer.

ONCE

Når signaltypen er sat til ONCE, sendes styresignalet fra modtageren til servoerne en ad gangen. Dette anbefales til analoge servoer.

Når ONCE er valgt, er signalperioden altid 20 ms uanset hvad indstillingen i radiomodtageren er sat til.

SAME

Radiomodtageren sender styresignalet til servoer i blokke af 4. Det betyder, at signalet sendes samtidigt til kanalerne 1 til 4, kanalerne 5 til 8, kanalerne 9 til 12 og kanalerne 13 til 16.

Denne indstilling anbefales til digitale servoer og i særdeleshed, hvor flere kanaler/servoer anvendes til at kontrollere en enkelt funktion (fx krængeror på en stormodel). Dermed arbejder servoerne synkront.

SERIAL / DIGITAL OUTPUT

Ønsker du at forbinde dit Graupner radioanlæg til tredjeparts produkter som fx flight controller på en drone, lyd- og lysstyringsmodul, Arduino eller andre enheder, der anvender en kompatibel kommunikationsprotokol, skal dette ske via seriel/digital udgangen.

Fordelen ved dette er, at det gør det nemt at foretage installationen med enheden via en enkelt ledning.

Når modtageren er indstillet til at lave digital kommunikation, vil den bruge en enkelt servo-kanal til at kommunikere samtlige kanaler til enheden. Denne servo-kanal kan så ikke anvendes til andet.

På alle GR-12 radiomodtagere er fabriksindstillingen sat til kanal 6.

På alle andre radiomodtagerer (GR-16, GR-18, GR-24, GR-32) er fabriksindstillingen sat til kanal 8.

Fabriksindstillingerne kan ikke ændres.

SUMO/SUMD/SUMD3/SBUS

Ændring af signaltypen i radiomodtageren skal ske fra radiosenderen via telemetri-menuen – “Setting and data view”.

Skærmbillede fra Graupner mz-32 radiosender, der viser indstillingen af signaltypen i radiomodtageren. På billedet i den røde kasse er signaltypen sat til “SUMDHD12”.

Signaltypen i radiomodtageren skal være sat til den samme type, som enheden forventer.

SUMO – PPM analogt sum-signal. De 2 cifre efter “SUMO” angiver antal af kanaler, der skal sendes til enheden. Uanset hvor mange kanaler der er i modtageren, kan der sendes op til 16 kanaler til enheden.

SUMD – Digitalt sum-signal kan sammenlignes med “SUMO” men der sendes med en signalperiode på 10 ms. Værdierne efter “SUMD” angiver indstillingerne for “fail safe”:

  • FS: Ved signaludfald fra sender anvendes modtagerens standard-indstillinger
  • HD: Ved signaludfald fra sender gentages sidste modtaget signal
  • OF: Ved signaludfald fra sender frakobles signalet fuldstændigt, og “fail safe” i enheden anvendes

De 2 cifre efter “fail safe”-indstillingen angiver antal af kanaler, der skal overføres. Uanset antal kanaler i modtageren, kan der overføres op til 16 kanaler.

SUMD3 – Samme som “SUMD”, men med mulighed for at overføre alle 32 kanaler og alle 64 digitale on/off kanaler fra Graupner mz-32 og Graupner mc-32 Expert radiosender.

SBUS – Digitalt sum-signal, der er kompatibel med Futaba’s protokol.