Bøjning af trælister

Når der bygges træskibe som modeller sker det på samme måde som de originale skibe: Kølen lægges og spanterne monteres på kølen med en passende afstand. Derefter beklædes spanterne med lister, som limes og/eller sømmes fast på spanterne.

Midtskibs er der ingen problemer med at få listerne til at sidde fast på spanterne, men i stævnen og agterenden skal listerne bøjes – ofte meget – for at sidde fast på spanterne.

Der findes flere måder, hvorpå du kan bøjes listerne, så de kan monteres på spanterne.

Ødelægge træets struktur

For at listerne ikke skal knække, skal træets struktur ændres. Det kan gøres ved at listerne klemmes halvt igennem på bagsiden – den side, der vender ind mod spanterne. Listerne klemmes med ca. 2-3 mm afstand.

Til formålet bruges en listebukker.

 

Metoden er fin til mindre standmodeller, men kan ikke anbefales til sejlende modeller, da træets holdbarhed bliver væsentligt reduceret.

Varmebøjning

Listerne opvarmes over fx. et stearinlys. Fibrene i træet bliver bløde og listerne kan bøjes i den ønskede form.

En loddekolbe med med en tyk spids kan også bruges, og arbejdes der med loddekolben på træet, mens det ligger i en form, virker metoden fint.

Denne fremgangsmåde kræver stor forsigtighed, da der nemt kan gå ild i træet, hvis der bruges levende ild eller hvis loddekolben holdes for længe på samme sted.

Der findes et egentligt værktøj til denne type opgave: Elektrisk træ-bøjer.

Elektrisk træ-bøjer

Dampbøjning

Når man i gamle dage skulle bøje træet til et rigtigt skib, blev plankerne lagt i en svedekasse i flere timer. Dampen trænger ind i træet og gør det blødt. Plankerne blev derefter spændt på spanterne, og når de var tørre, blev de i den ønskede form og kunne fastgøres.

Listerne, som vi modelbyggere bruger, kan nøjes med at blive dampet over en gammeldags kedel, mens listerne presses til den ønskede form. Når listerne er tørre, holder de formen, og kan limes/sømmes på spanterne.

Ulempen ved denne metode er, at man skal bruge handsker for ikke at få brandsår på hænderne af dampen (som er ca. 100 grader varm). Endvidere skal der være kogeplade og en kedel med kogende vand i værkstedet, med mindre du bygger modellen ved siden af komfuret – og det kan give konflikter med resten af husets beboere…

Ammoniak

Min foretrukne metode er, at placere listerne i en beholder fyldt med ammoniak. Ammoniakken trænger ind i træet efter noget tid (ca. 20-30 minutter for Abachitræ, længere tid for hårdere træsorter), og blødgører træets fibre.

Træet kan blive så blødt, at du kan slå knude på en Abachiliste, hvis den har været i ammoniak i et par timer.

Beholderen kan fx. laves af et plastikrør med en diameter på ca. Ø50 mm. Rør kan købes i et byggemarked i forskellige længder og diametre. Jeg bruger et rør til afløb til en køkkenvask med en længde på ca. 110 cm. I den ene ende er der en vandtæt prop, og i den anden ende en løs prop. Røret kan rumme ca. 10-15 lister. Når en liste tages op, lægges der en ny i røret, så der hele tiden er lister klar.

Når listerne tages op, tørres de af med en klud opvredet i koldt vand. Listerne monteres på spanterne med byggenåle, og når de er tørre, limes/sømmes de fast på spanterne.

Ammoniak-blandingen laves af ca. 2/3 dele 3-dobbelt salmiakspiritus og 1/3 del vand.

Ulempen ved denne metode er, at det lugter meget skarpt. Men beholderen kan placeres uden for i den varme del af året eller ved et åbent vindue. Nogle træsorter kan også ændre farve, når de lægges i ammoniak, så du skal lave et forsøg først, inden du lægger alle de dyre lister i beholderen.