Automatisk start og stop af hydraulik-pumpe

Denne vejledning gælder for radiosenderne Graupner mc-32ex, Graupner mz-32 og Graupner mz-16.

På en modellastbil eller en model-gravemaskine består den hydrauliske pumpe af pumpehuset og en elmotor, der trækker pumpen. Elmotoren er styret af en fartregulator. I langt de fleste tilfælde kører elmotoren kun én vej.

Start og stop af pumpen (elmotor) sker typisk ved at koble en switch på radiosenderen til den kanal, som elmotorens fartregulator er forbundet til.

En smartere løsning er dog, at pumpen selv starter, når fx joystick på senderen bevæges enten frem eller tilbage, og at pumpen selv slukker, når joystick er i neutral position.

Det kan gøres på flere måder.

Den simple måde

Den simple måde er at lave et lineært mix i radiosenderen, således at joystick er master og kanalen med pumpen er slave.

  • Fordel: Det er nemt at lave.
  • Ulempe: Pumpens omdrejninger – og dermed tryk – er afhængigt af udslaget på joysticket.

Den smarte måde

Den smarte måde er at lave funktionen, så pumpen kører med 100% tryk.

  • Fordel: Altid 100% tryk uanset hvor meget joysticket bevæges.
  • Ulempe: Kræver lidt mere programmering af radiosenderen i forhold til mix.

Eksempel

I det efterfølgende skal der laves automatisk tænd og sluk af pumpen på en gravemaskine, når joysticket bevæges frem eller tilbage (op/ned) og når det bevæges fra side til side (venstre/højre) – altså styring af bom og arm.

Modellen er sat til STICK MODE 2, og dermed laves programmeringen på det venstre joystick (kanal 1 og kanal 4).

Hydraulikpumpens fartregulator er koblet til kanal 5, og der er ikke tildelt nogen kontakter eller andet til kanalen.

1. Når modellen er oprettet, trykkes der på ikonet for menuen og her vises menuerne i Base:

Hovedmenuen for den valgte model

2. I menuen vælges Control Set, så oversigten med programmerede kanaler vises. For at gøre programmeringen nemmere, anbefales det at navngive kanalerne:

Tildeling og navngivning af kanaler

3. Kanalen, der styrer fartregulatoren til pumpens motor, er tildelt kanal 5:

Servo-oversigten med de første 16 kanaler

4. Menuen Special vælges og her vælges Control Switch:

Menuen Special

5. Her defineres der to Control Switch’e, der er aktiveres, når joystick 1 (ST1) aktiveres. Værdierne i kolonnen Point sættes til fx 5, hvilket gør, at pumpen først starter, når der er 5% udslag på joystick. Bemærk, at begge værdier er positive. Symbolet i kolonnen Output skal tændes, når joystick bevæges frem eller tilbage.

Der er oprettet to Control Switch’e

6. Tilbage i menuen Special vælges nu Logical Switch:

Menuen Special

7. Nu skal logikken defineres, så der sker noget, når joystick bevæges frem eller tilbage. Når der er oprettet en Logical Switch kan denne navngives til fx “Pumpe on”:

Logical Switch defineret

8. Næste trin er at fortælle hvad denne logiske switch skal gøre. I kolonnen Ctrl1 vælges Control Switch C1 og i kolonnen Ctrl2 vælges Control Switch C2.

Valg af Control Switch

9. I kolonnen Logic skal betingelsen ændres til “OR” (vises som en lodret streg). Det betyder, at når joystick bevæges frem eller tilbage, så skal Control Switch C1 eller Control Switch C2 tænde for kanal 5 (pumpen).

10. Sidste trin er at koble det hele på kanal 5. Vælg menuen Base og heri vælges Control Set:

Menupunkt Control Set med kanal 5 uden tilknytning

11. Tryk de tre vandrette streger i kolonnen Ctrl ud for kanal 5 “Pumpe”. Vælg punktet Logical Switch:

Valg af handling på kanal 5

12. Her vælges den logiske switch L1 Pumpe on:

Logical Switch L1 “Pumpe on”

13. Nu er radiosenderen programmet på venstre joystick – bevægelsen frem/tilbage.

Når du bevæger joystick frem eller tilbage, vil du se, at den gule streg under L1 nu bevæger sig til højre. Det skal den gøre uanset om joystick bevæges frem eller tilbage. Når den gule streg er til venstre, er pumpen slukket. Når den gule streg er til højre, er pumpen tændt.

Gentag overstående for joystick bevægelsen højre/venstre og evt. det andet joystick – punkterne 5 til 12.