Automatisk start/stop af stopur

På Graupner’s radiosendere kan et stopur (engelsk: timer) automatisk startes, når der fx gives gas. Det er meget nyttigt, for på denne måde kan man holde styr på hvor lang tid fx en flyvemaskine har været i luften – og dermed hvornår det er tid til at lande, inden man løber tør for brændstof eller strøm.

Det samme gælder selvfølgelig også hvis man sejler med et modelskib, der har en dampmaskine. Der er sejltiden typisk omkring 20 minutter, inden at modelskibet løber tør for gas til brænderen, der laver dampen.

Sejler man med el-motor, er det også en fordel at bruge et stopur – med mindre man bruger telemetrifunktionen til at vise det samlede strømforbrug og derigennem har sat en alarm, når der er brugt fx 80% af strømmen.

Et stopur kan indstilles til at tælle op eller tælle ned. På fx Graupner mc-32ex kan der også laves lap-timere, som bruges til mellemtider.

Der kan laves mere end et stopur per model.

Stopuret, der viser den faktiske køretid

I det efterfølgende laves der et lidt anderledes stopur. Stopuret skal nemlig kun vise den tid, som modellastbilen faktisk har kørt.

Jeg har implementeret dette stopur på definitionen af min modellastbil, da den i løbet af en “arbejdsdag” måske står stille op til halvdelen af tiden, da lastbilens trailer bliver pålæsset eller aflæsset med gods.

Problemstilling

Stopuret skal kun tælle tiden op, såfremt lastbilen kører enten frem eller bak.

Når lastbilen holder stille, skal stopuret sættes på pause.

Stopuret skal starte og stoppe automatisk.

Stopuret skal kunne nulstilles via en moment-vippekontakt.

Problemløsning

Dét, der afgør om lastbilen er i bevægelse eller holder stille, er styringen af motoren. Dermed kan stopuret startes eller stoppes via gaskanalen (altid kanal 1 på en Graupner radiosender).

Når der er udslag på joystick’et – enten frem eller tilbage – skal stopuret starte.

Når joystick’et er i neutral position, skal stopuret stoppe.

Implementering

I forhold til et almindelig stopur, skal der laves lidt ekstra, da joystick’et både starter og stopper et stopur.

Derfor skal der laves to Control Switch, som udløses, når der er mere end fx 2% udslag på joystick’et til en af de to sider, som joystick’et kan bevæges til.

Disse to Control Switch kan godt starte stopuret, men ikke stoppe det, når joystick’et er i neutral. Der skal også laves to Logical Switch, som skal arbejde under nogle givne forudsætninger.

Control Switch

I menuen Special findes Control Switch:

I Control Switch oprettes der en ny ved at trykke på [+]:

Den nye Control Switch får nummeret C1 og navnet Control SW.

Det er en god ide at ændre navnet til fx Köretid, så du kan skelne den fra andre.

I kolonnen Ctrl er der 3 streger (– – –), der angiver, at der ikke er valgt noget, der udløser den (altså joystick’et). Tryk på de tre streger.

Når ovenstående skærmbillede vises, bevæges joystick til fuld udslag.

Derefter angives de mere præcise værdier for joystick’et.

Bemærk, at joystick skal bevæges en del frem, før der vises, at Control Switch er aktiv. Det vigtige er, at Type er som vist på skærmbilledet herover.

I kolonnen Point skal værdien for joystick’ets udslag angives for at Control Switch aktiveres.

En passende værdi kan fx 1%, så timer først starter, når du starter motoren.

Tryk i kolonnen Point.

Ret værdien med fx [PilOp] og [PilNed] i bunden af skærmbilledet – se ovenfor.

Dette er den første Control Switch. Den næste laves på samme måde, men der skal joystick’et sættes op, så Control Switch kun aktiveres, når joystick’et bevæges bagud.

Tryk på nummeret på den første Control Switch og derefter på [+] i bunden af skærmen.

Navngiv også denne Control Switch og tilknyt joystick’et.

Bemærk, at Type er den samme som før, men at der er sat flueben i Reverse.

Derefter skal der være to Control Switch på skærmbilledet. I kolonnen Output vil du kunne se, at symbolet tændes, når du bevæger joystick’et.

Logical Switch

I menuen Special findes Logical Switch:


Ved at trykke på [+] oprettes der en ny Logical Switch, som automatisk får tildelt et nummer og et navn.

Som med Control Switch er det en god ide at give den en fornuftigt navn.

Navnet kan være som vist ovenfor, men der skal oprettes to Logical Switch, hvor den ene tænder for stopuret, og den anden slukker for stopuret.

I kolonnerne Ctrl1 og Ctrl2 skal de tidligere oprettede Control Switch indsættes.

Den logiske afhængighed mellem de to Control Switch skal også defineres, hvilket sker i kolonnen Logic.


Som det på skærmbilledet herover, er der ganske mange muligheder. I manualen til radiosenderen er de enkelte muligheder beskrevet ganske fint.

Stopuret skal starte når joystick flyttes frem eller tilbage, så derfor vælges muligheden Or på skærmbilledet.

Den næste Logical Switch skal stoppe stopuret, når joystick er i neutral position.

I det næste skærmbillede er navnene ændret på Logical Switch, så det er nemmere at se, hvad de bruges til, og joystick er sat som den aktiverende.

Forudsætningen skal være, at joystick i neutral skal være den bestemmende i forhold til Logical Switch L1, så i kolonnen Ctrl2 skal der ud for L2 indsættes L1.

I kolonnen Logic skal der indsættes den specielle betingelse.

Nu er der oprettet to Control Switch og der er oprettet to Logical Switch.

Det sidste, der mangler, er at de skal aktivere stopuret.

Stopuret

I menuen Base defineres stopuret ved at vælge Timers Set.


 På samme måde som med Control Switch og Logical Switch, skal der oprettes en Timer ved at trykke på [+].

Som tidligere nævnt findes der flere forskellige stopure.

Det rigtige valg er et stopur af typen Start:Stop.

Stopuret bør lige som de øvrige også navngives. I kolonnen Act vises der, at stopuret allerede er aktiv. I kolonnen Detail defineres den præcise styring af stopuret.

Der er tre ting, der skal defineres: Start, Stop og Reset. Tryk på de tre streger (– – –) ud for hver mulighed.

I skærmbilledet herover vælges Logical Switch.

Derefter vælges den rigtige Logical Switch. For start af stopuret er det som vist herunder.

Ovenfor vises for stop af stopuret.

For at nulstille stopuret bruges en af de fabriksmonterede vippekontakter.

Når det hele er på plads, ser skærmbilledet sådan ud:

Det sidste, der mangler, er at afprøve, om stopuret starter, når joystick føres frem eller tilbage. Når joystick er i neutral, skal stopuret stoppe.

For at nulstille stopuret, bruges vippekontakten. Hvis du ikke vil nulstille stopuret ved et uheld, så fjernes SW17 fra stopuret.

På radiosenderens hovedskærm kan du på en af de seks sider installere en Widget, der viser indholdet af Timer 1.