Automatisk start og stop af hydraulik-pumpe

Denne vejledning gælder for radiosenderne Graupner mc-32, Graupner mc-28 og Graupner mc-26.

På en modellastbil eller en model-gravemaskine består den hydrauliske pumpe af pumpehuset og en elmotor, der trækker pumpen. Elmotoren er styret af en fartregulator. I langt de fleste tilfælde kører elmotoren kun én vej.

Start og stop af pumpen (elmotor) sker typisk ved at koble en switch på radiosenderen til den kanal, som elmotorens fartregulator er forbundet til.

En smartere løsning er dog, at pumpen selv starter, når fx joystick på senderen bevæges enten frem eller tilbage, og at pumpen selv slukker, når joystick er i neutral position.

Det kan gøres på flere måder.

Den simple måde

Den simple måde er at lave et lineært mix i radiosenderen, således at joystick er master og kanalen med pumpen er slave.

 • Fordel: Det er nemt at lave.
 • Ulempe: Pumpens omdrejninger – og dermed tryk – er afhængigt af udslaget på joysticket.

Den smarte måde

Den smarte måde er at lave funktionen, så pumpen kører med 100% tryk.

 • Fordel: Altid 100% tryk uanset hvor meget joysticket bevæges.
 • Ulempe: Kræver lidt mere programmering af radiosenderen i forhold til mix.

Eksempel

I det efterfølgende skal der laves automatisk tænd og sluk af pumpen, når joysticket bevæges frem eller tilbage (op/ned) og når det bevæges fra side til side (venstre/højre).

Modellen er sat til STICK MODE 2, og dermed laves programmeringen på det venstre joystick (kanal 1 og kanal 4).

Hydraulikpumpens fartregulator er koblet til kanal 5, og der er ikke tildelt nogen kontakter eller andet til kanalen.

Programmering af Control Switchs

 1. Vælg Control Switch i menuen på mc-32.
 2. Ud for C1 står der teksten free.
 3. Tryk på knappen SET.
 4. I det lille vindue, der nu kommer frem, står der Move desired control adj.
 5. Skub joysticket en smule frem.
 6. Ordet free erstattes med Cnt. 1 – joystick (kanal 1) aktiverer nu kontakten (switch 1).
 7. Flyt markøren til kolonnen STO. Her står der 0%. Dette angiver, hvor meget joysticket skal bevæges, før kontakten aktiveres. Tallet skal ændres til fx 3%.
 8. Skub joysticket ganske lidt fremad, og hold det i positionen samtidigt med at du trykker på knappen SET. Hvis procenttallet er for højt, så træk joysticket ganske lidt tilbage og gentag.
 9. Flyt markøren til kolonnen SEL. Her er angivet en pil (=>), der fortæller, om kontakten skal være åben eller lukket, når joysticket bevæges.
 10. Ret pilen (=>), så den vender mod venstre (<=).

Nu er første halvdel programmeret, men joysticket skal også tænde for pumpen, når joysticket bevæges tilbage. Ryk markøren ned på næste linje.

 1. Ud for C2 står der teksten free.
 2. Tryk på knappen SET.
 3. I det lille vindue, der nu kommer frem, står der Move desired control adj.
 4. Skub joysticket en smule frem.
 5. Ordet free erstattes med Cnt. 1 – joystick (kanal 1) aktiverer nu kontakten (switch 2).
 6. Flyt markøren til kolonnen STO. Her står der 0%. Dette angiver, hvor meget joysticket skal bevæges, før kontakten aktiveres. Tallet skal ændres til fx -3%.
 7. Skub joysticket ganske lidt tilbage, og hold det i positionen samtidigt med at du trykker på knappen SET. Hvis procenttallet er for lavt, så træk joysticket ganske lidt frem og gentag.
 8. Flyt markøren til kolonnen SEL. Her er angivet en pil (=>), der fortæller, om kontakten skal være åben eller lukket, når joysticket bevæges. Denne skal ikke ændres.

Ovenstående er for joystick frem og tilbage. Samme programmering skal også laves for joystick til venstre og joystick til højre.

Programmering af Logical Switchs

De logiske switche definerer, under hvilke omstændigheder, at der skal tændes for pumpen (kanal 5).

 1. Placer markøren på linjen ud for L1 på de tre streger (—).
 2. Tryk på SET. Et lille vindue vises.
 3. Tryk på SET.
 4. Vælg C1, og tryk på SET.
 5. Placer markøren på de tre streger (—) efter ordet AND.
 6. Tryk på SET. Et lille vindue vises.
 7. Tryk på SET.
 8. Vælg C2, og tryk på SET.

Den logiske kontakt (Logical Switch) er nu klargjort, så den kan tænde for kanal 5, når joysticket føres frem eller tilbage. Programmering gentages for L2 og med Control Switch C3 og C4.

Programmering af pumpen (kanal 5)

I hovedmenuen vælger du Control adjust og placerer markøren på I5.

Kolonnen GL skal ikke ændres.

 1. Placer markøren på de tre streger (—) efter ordet fr.
 2. Tryk på SET. Et lille vindue vises.
 3. Tryk på SET.
 4. Vælg L2 og tryk på SET.
 5. Flyt markøren een position til venstre, så de tre streger er markeret.
 6. Tryk på SET. Et lille vindue vises.
 7. Tryk på SET.
 8. Vælg L1 og tryk på SET.
 9. I kolonnen -travel+ skal der stå -100% +100%.

Nu er kanal 5 programmet til at tænde, når enten den logiske switch L1 eller den logiske switch L2 aktiveres, hvilket sker, når joysticket bevæges.

Du kan med fordel angive fx 0,5 sekunder i kolonnen time. Dette giver en blødere opstart af pumpen, når der tændes for den.

Kontrollér, at udslaget på kanal 5 går fra 0% til +100%, når joystick bevæges (tryk på de to vandrette streger på knappen ESC for se kanalerne). Hvis udslaget på kanal 5 ikke er korrekt, skal du rette procent-tallet.